สธ.ร่วมกับ ยธ. ลงนามปลดล็อก กัญชา-กระท่อม จาก ยาเสพติด

ยาเสพติด |วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติด และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติด โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า การลงนามความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับครั้งนี้ เป็นการยกเลิกพืชกัญชาและพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ประชาชน ภายใต้กลไกการดำเนินงานที่รัดกุม

“กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรักษาและเป็นหน่วยงานควบคุมบังคับใช้กฎหมาย มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะรวมพลังขับเคลื่อนให้พืชกัญชา พืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงจะผลักดันให้เกิดสินค้าใหม่เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สร้างรายได้ใหม่ให้คนไทย” นายอนุทินกล่าว

ขณะที่นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระท่อมเป็นพืชเสพติดที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้มีการควบคุมเหมือนไทย และหากยกเลิกพืชกระท่อมได้ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา นำมาศึกษาวิจัย ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และยอดในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม รวมทั้งลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศได้ เนื่องจากมีสารแอลคะลอยด์ Mitragynine ระงับอาการปวดได้ 17 เท่าของมอร์ฟีน ปัจจุบันมีประเทศผู้ผลิตมอร์ฟีน เช่น สหรัฐอเมริกา ออส เตรเลีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แต่ละปีมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งวิจัยเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะการจดสิทธิบัตร พบว่ามหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่นได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับพืชกระท่อมไปแล้ว 3 ฉบับ

“ในฐานะนักเมือง ไม่เคยคัดค้านนโยบายการใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ และแอบสนับสนุนในใจมาโดยตลอด รอแค่ว่าเมื่อไหร่นโยบายจะใช้ได้จริง พอมาอยู่กระทรวงยุติธรรม เห็นว่าพืชกระท่อม หากนำมาใช้ทางเศรษฐกิจและการแพทย์ก็มีมูลค่ามหาศาล ปลดให้พ้นจากบัญชียาเสพติดแล้ว ก็ไม่ได้ปลูกง่ายๆ ต้องใช้เวลานานถึง 3 ปี การทำเอ็มโอยูครั้งนี้ เชื่อว่าตะทำให้การยกเลิกพืชกระท่อมใน ครม.จะไม่สะดุด ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมจะมอบให้กับประชาชน” นายสมศักดิ์ กล่าว

อ่านข่าวที่ Bright today