พลังศรัทธา! ประชนชาจากทั่วสารทิศ แห่ร่วมงาน บูชาเทพฮินดู ที่ ‘วันวิชัยทัสสมิ’

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี จัดงาน พิธีแห่เทพฮินดูประจำปีสุดยิ่งใหญ่ ใน “วันวิชัยทิสสมิ” เพื่อเสริมสร้างศิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน

ภายในงานมีผู้ศรัธาเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ในขณะที่ขบวนราชรถขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวตี ะมีพิธีที่เรียกว่า ทุบมะพร้าว สานุศิษย์จะปามะพร้าวลงบนพื้น โดยเชื่อว่า มะพร้าวเปรียบเสมือนผลไม้แห่งเทพเจ้า ที่ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสะอาด ชาวฮินดูเชื่อว่า การทุบมะพร้าวเบื่องหน้าพระพักตร์ของเทวรูปที่นับถือ เพื่อแสดงถึงการทำลาย หรือละทิ้งอัตตาของตนเอง พร้อมทั้งน้อมกายถวายตนแต่พระผู้เป็นเจ้า

โดยงานแห่บูชาเทพฮินดู เป็นงานที่จัดติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สานุศิษย์ ว่าใน 1 ปี งานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งงานแห่ดังกล่าว จัดขึ้นในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ที่ทรงต่อสู้กับอสูรควาย (มหิงสาสูร) เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน จนกระทั่งสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่ 10 จึงได้มีการจัดงานแห่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันสำคัญนี้

ในขบวนแห่มีทั้งหมด 8 ขบวน ได้แก่

  1. ขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
  2. ขบวนคนทรงองค์พระขันทกุมาร
  3. ขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลี
  4. ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
  5. ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
  6. ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
  7. ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
  8. ขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี