ปภ.เตือน 11 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม 3-6 พ.ย. นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง 11 จังหวัดภาคใต้ ให้เฝ้าระวังอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง

โดยแบ่งเป็น

 1. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 2. .พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง.
 3. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ
  1. แม่น้ำตาปี ได้แก่ สุราษฎร์ธานี
  2. คลองท่าดี ได้แก่ นครศรีธรรมราช
  3. ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา ได้แก่ สงขลา
  4. แม่น้ำปัตตานี ได้แก่ ยะลา และปัตตานี
  5. แม่น้ำโก-ลก ได้แก่ นราธิวาส

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 11 จังหวัดขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

สอบถาม แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ โทร.1784 สายด่วนนิรภัยตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” หรือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM