ทช. จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018)

ทช. จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์”

(Rayong Sea View Run for Ranger 2018)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการเดิน – วิ่งการกุศลเลียบชายทะเลเพื่อหารายได้
เข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล​

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน
งานแถลงข่าวโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) ที่กำหนดจัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ได้ปฏิบัติงาน
ในการรักษาทรัพยากรของชาติ ทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลอย่างเต็มกำลังสามารถ เพื่อรักษามรดก
ของชาติเหล่านี้ไว้แด่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป จากสถิติข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 13 คน และผู้เสียชีวิต 42 คน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์และครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ,จังหวัดระยอง ,องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) ขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อยกย่อง
และให้เกียรติเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง

ทั้งนี้โครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจนถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.jogandjoy.com และสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญผู้พิชิต,เสื้อวิ่งท่านละ 1 ตัวและกระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies – Bag 1 ใบ ที่สำคัญเส้นทางการแข่งขันดังกล่าวเส้นทางวิ่งเลียบทะเลตลอดระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ
หาดแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง (หาดแหลมเจริญ – หาดแสงจันทร์ – หาดสุชาดา) ซึ่งนักวิ่งทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและกลิ่นอายธรรมติของทรัพยากรทางทะเลตลอดเส้นทาง นายจตุพร กล่าว

 

– 2 –

 

ประเภทของกิจกรรม
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. /HALF MARATHON
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ค่าสมัคร 700 บาท

การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย: ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
หญิง: ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
มินิมาราธอน 10.5 กม. /MINI MARATHON
ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. ค่าสมัคร 400 บาท

การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย: ไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
หญิง: ไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
ฟันรัน 5 กม. /FUN RUN
ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. ค่าสมัคร 400 บาท

* สถานที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (700คัน) วัดปากน้ำ – ลานหน้าวัด – โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ห่างจากจุดสตาร์ท 2 กม. คณะกรรมการจัดงาน จัดรถสองแถว รับ – ส่งไป จุดเริ่มต้นและเส้นชัย

* มีพื้นที่กางเต็นท์พักแรมริมหาดหาดแหลมเจริญ พร้อมห้องน้ำบริการ ฟรี. (โปรดจองพื้นที่ล่วงหน้า โทร.081-498-9865)