ทช. แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2

ทช. แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2
“Rayong Run for Rangers and Marine Life 2019”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม เลยองวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 “Rayong Run for Rangers and Marine Life 2019” เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ฯ ตลอดจนให้นักวิ่งทุกท่านได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและการเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รวมถึงผู้สนับสนุนกิจกรรม และดารา นักแสดง เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) เมื่อปี 2561 ที่มีนักวิ่งจิตอาสาสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คน เพื่อเป็นการหารายได้เข้ามูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า และกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา อีกทั้งเป็นการยกย่องและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ในการทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และทะเลอย่างสุดกำลังความสามารถ ตลอดจนเป็นการรักษามรดกของชาติเหล่านี้ไว้แด่ชนรุ่นหลัง พร้อมทั้งนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาสัตว์ทะเล อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง สำหรับในปี 2562 กรม ทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและพิทักษ์ทะเล จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่องานว่า เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 “Rayong Run for Rangers and Marine Life 2019” โดยในปีนี้มีความพิเศษอยู่ที่การสมัครเป็นทีมๆ ละ 4 คน และ 50 ทีมแรกจะมีสิทธิร่วมกิจกรรมปล่อยเต่ากลับสู่ท้องทะเลอีกด้วย

นายจตุพร กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่เว๊บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร.02 141 1406 หรือ โทร.086 613 2268 สำหรับผู้สมัครวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ฯ จะได้รับเหรียญผู้พิชิตรูปหลวงปู่ทิม ซึ่งผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อสิน ภัททาจาโร วัดละหารใหญ่ 1 เหรียญ ,เสื้อวิ่งท่านละ 1 ตัว ,กระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies – Bag 1 ใบ และที่สำคัญเส้นทางการแข่งขันดังกล่าวเป็นเส้นทางวิ่งเรียบทะเลตลอดระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย บริเวณสวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (หาดแหลมเจริญ – หาดแสงจันทร์ – หาดสุชาดา) ซึ่งนักวิ่งทุกคนจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอของทะเลตลอดเส้นทาง อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักวิ่งทุกคนรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอีกด้วย

ประเภทของการแข่งขัน

– ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. /HALF MARATHON

ปล่อยตัวเวลา 05.15 น. ค่าสมัคร 800 บาท

– มินิมาราธอน 10.5 กม. /MINI MARATHON

ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. ค่าสมัคร 500 บาท

– ฟันรัน 5 กม. /FUN RUN

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. ค่าสมัคร 400 บาท

หมายเหตุ – สถานที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (700 คัน) วัดปากน้ำ – ลานหน้าวัด – โรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ำ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ห่างจากจุดสตาร์ท 2 กม. คณะกรรมการจัดงานได้จัดรถสอง แถว รับ – ส่งไปจุดเริ่มต้นและเส้นชัย

– พื้นที่กางเต็นท์พักแรมริมหาดหาดแหลมเจริญ พร้อมห้องน้ำบริการฟรี สามารถจองพื้นที่ล่วงหน้า

ได้ที่นายประฐมพงษ์ พัดสอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) โทร.081 637 3867