พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อเวลา 20.00 น. จนทำให้น้ำล้นแนวกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร 3 ที่อยู่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้คันดินกั้นน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว มีรอยแยกทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านพักของเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้รับผลกระทบ จำนวน 40 หลังคาเรือน ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในช่วงสายของวันนี้(8 กรกฎาคม 2562) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย อีกทั้งได้ลงตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนจิตอาสาร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแส ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกพื้นที่ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความรุนแรงของภัยพิบัติในแต่ละครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชน ในครั้งนี้ก็เช่นกัน พระองค์ท่านทรงรับสั่งให้มีการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งให้กำลังใจมายังประชาชนที่ได้รับผลจากภัยพิบัติในครั้งนี้ เพื่อให้ผ่านพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้ด้วย และทรงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการดำเนินการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงาน ทุกๆ วันและติดตามสถานการณ์ของประเทศรวมทั้งการทำงานของทุกๆ ภาคส่วน ด้วย พระราชปณิธานแน่วแน่ตามพระปฐมบรมราชโองการในการสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกคนให้ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรัก และความสามัคคีเกิดให้กับประชาชนในชาติทุกคน