วธ.จัดนิทรรศการ “จิ๋นซี ฮ่องเต้” ขนกองทัพทหารดินเผา อายุกว่า 2.2พันปี ในไทย

กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้” พร้อมกองทัพทหารดินเผาเก่าแก่ โชว์ครั้งแรกในไทย เริ่ม 12 ก.ย. – 15 ธ.ค. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันนี้ (29 ส.ค.) ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) โดยมีนางฉาง ยู่ เหมิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าว
นายอิทธิพล กล่าวว่า สุสาน “ฉินสือหวง” หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นสิ่งมหัสจรรย์โลก หรือมรดกโลก โดยอายุของวัตถุโบราณในสุสานกว่า 2,200 ปี ซึ่งโดยปกติ จีนเองก็ได้นำเอาทหารดินเผาแสดงแก่ชาวโลกกว่า 25 ประเทศ และประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกแห่ง

ทั้งนี้ โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงมีมากถึง 133 ชิ้น บางชิ้นอายุกว่า 2,700 ปี แบ่งออกเป็นการจัดแสดงร่วมกับนิทรรศการที่แสดงเหตุการณ์ในแผ่นดินจีน ทั้งก่อนและหลังราชวงศ์ฉิน รวบรวมตั้งแต่ภาพเขียน หุ่นทหาร อาวุธ เครื่องใช้ เครื่องประดับ และตุ๊กตาดินเผาต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ามาชมไม่ต่ำกว่าสองแสนคน

ด้าน นายอนันต์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงรายละเอียดโบราณวัตถุเก่าแก่ ที่นำมาจัดแสดงนั้น จะประกอบด้วย หุ่นทหารดินเผา 4 ตัว รถม้าจำลอง 1 ชุด และโบราณวัตถุอันเป็นสิ่งของเครื่องใช้มีค่าสำหรับจักรพรรดิในสุสาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 86 รายการ 133 ชิ้น แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 4 หัวเรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก นำเสนอความเป็นแคว้นต่าง ๆ ที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ 2.จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ จัดแสดงความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง 7 ให้เป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิหนึ่งเดียว 3.สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาอาณาจักรใต้พิภพ ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตเป็นอมตะ และ4.สืบสานความรุ่งโรจน์ ยุคราชวงศ์ฮั่น แสดงถึงการต่อยอดความรู้มรดกภูมิปัญญาจากราชวงศ์ฉิน มาสู่ราชวงศ์ฮั่น ซึ่งจะเปิดนิทรรศการในวันที่ 15ก.ย.2562 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2224-1333

อ่านข่าว Bright Today