เปิดแลนด์มาร์ค “เมืองร้อยเอ็ด”

“หอโหวด ๑๐๑” แลนด์มาร์คใหม่กลาง “เมืองร้อยเอ็ด”

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผย ความคืบหน้าหอสูงชมเมือง หรือ “หอโหวด ๑๐๑) ตั้งที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ความสูงโดยรวม 105 เมตร ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างถึงระดับชั้นที่ 32 แล้วจากทั้งหมด 35 ชั้น ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด ตามแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ที่ต้องขอบคุณสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาและผังเมือง ที่ได้วางแนวทางการพัฒนา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้อย่างชัดเจน สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของเมือง ตามแนวทางที่ควรจะเป็น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวร้อยเอ็ด ควรต่อยอดให้ถึงจุดมุ่งหมาย

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า โครงการก่อสร้างหอชมเมือง รูปทรง “โหวด” จะก่อสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 341,800,000 ล้านบาท จากงบกลางการพัฒนาปี 2560 ผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมายังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้กำกับดูแลการก่อสร้างฯ ณ บริเวณบึงพลาญชัย โดยเริ่มก่อสร้าง 29 ก.ย. 60 และแล้วเสร็จในวันที่ 16 มี.ค. 63 ซึ่งหอโหวดนี้ จะมีความสูง 101 เมตร ฐานล่างกว้าง 30 เมตร ยอดโหวดกว้าง 20 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,621 ตารางเมตร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เทียบเท่าอาคารสูง 35 ชั้น สำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร้านอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ และชั้นที่ชมเมืองได้คือชั้นที่ 28-34 โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงาม ความมีเสน่ห์ของเมืองร้อยเอ็ดได้รอบทิศ แบบ 360 องศา ส่วนพื้นที่อาคารชั้นที่ 35 เป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

“ชั้น 34 จะเป็นส่วนชมวิว แบบเอาท์ดอร์ 360 องศา และกำลังออกแบบเพิ่มเติม ให้ มีส่วนบริเวณที่เป็นพื้นกระจก และเพิ่มกิจกรรมแอดเวนเจอร์ คือนักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าห้อยลวดสลิง ขึ้นลงหอโหวดได้อีกทาง เพื่อเป็นการ เสริมแรงดึงดูด นักท่องเที่ยว ให้มากขึ้น” นายบรรจง กล่าว