รายการปล(อ)ดหนี้ วิถีปราชญ์

หากชีวิตคุณยังอยู่ในวังวลของการเป็นหนี้
นี่คือรายการที่จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
โดยการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต

ร่วมออกเดินทางไปเรียนรู้ความหมายแห่งความพอเพียง
กับผู้สานฝันการมีชีวิตที่ปลอดหนี้ กับรายการปล(อ)ดหนี้ วิถีปราชญ์