ซีรีส์อินเดีย ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ

“แม่ของของผมหวังแค่เพียงว่าให้ผมได้แต่งงานมีครอบครัว”