ซีรีส์อินเดีย ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ

เพียงแค่ได้ฝัน ก็คือความสุขเล็กๆ ของสุราจ