สด ใหม่ บันเทิง

“มารี เบิร์นเนอร์” รับเลิก “โชแปง” แล้วลั่นปรับแล้วแต่ไปไม่รอด