Teaser รายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์ ตอน พึ่งพาตน พึ่งพาธรรมชาติ กำเนิดความเป็นไท EP.18/1

ปฏิญญา ว่องเจริญพืชผล (ปิง) จากเด็กหนุ่มนักศึกษา ที่ก้าวเข้าสู่โลกของการเป็นนักแสดง หรือเรียกได้ว่าเป็นคนสังคมเมือง ที่สัมผัสกับธรรมชาติน้อยมาก และวัน […]

รายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์ ตอน ศรัทธาพอเพียง EP.17/2

บทสรุปการตัดสินใจพลิกชีวิตครั้งสำคัญ ของคุณนก กับคำถาม “…..ยังไม่มีกินเลย และจะไปช่วยสังคมได้ยังไง” คำถามที่เป็นแรงผลักดันให้มี บ้านไร่ดินไทย แห […]

Teaser รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน ศรัทธาพอเพียง EP.17/2

ติดตามบทสรุปการตัดสินใจพลิกชีวิตครั้งสำคัญ ของคุณนก กับคำถาม “…..ยังไม่มีกินเลย และจะไปช่วยสังคมได้ยังไง” คำถามที่เป็นแรงผลักดันให้มี บ้านไร่ดิน […]

รายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์ ตอน ศรัทธาพอเพียง EP.17/1

จากแรงบันดาลใจในการเสียสละตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อฐานรากของประเทศ จากในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงทำให้เกิด หอประชุม เพื่อแผ่นดิน และไร่ดินไทย โฮมสเต […]

Teaser รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน ศรัทธาพอเพียง EP.17/1

จากแรงบันดาลใจในการเสียสละตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อฐานรากของประเทศ จากในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงทำให้เกิด ไร่ดินไทย โฮมสเตย์แห่งนี้ ที่จะถ่ายทอดเรื […]

รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน พื้นฐานความสุข ที่หลากหลายบนความพอเพียง EP.16/2

แม้ตำราที่สอนเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่จะมีสูตรในการจัดสรรพื้นที่ไว้เป็นต้นแบบ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆ เหล่านั้น สามารถดัดแปลงไปเป็นหลายรูปแบบ ไม่จำเ […]

Teaser รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน พื้นฐานความสุข ที่หลากหลายบนความพอเพียง EP.16/2

กว่าจะมาเป็น วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น ในทุกวันนี้ คุณแขก และคุณออย ต้องอาศัยความพากเพียรเป็นเครื่องพิสูจน์ หนทางแห่งความสำเร็จ จากที่เมื่อ 10 กว่าปีท […]

รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน พื้นฐานความสุข ที่หลากหลายบนความพอเพียง EP.16/1

ณัฐธีร์ วิชชุเกรียงไกร (ธีร์) ศิลปินอิสระ ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ผู้ที่โตมาในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ จนทำให้ไม่ค่อยได้เข้าถึงสื่อวิทยุหรือสื่อโทรทัศน์ แ […]

Teaser รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน พื้นฐานความสุข ที่หลากหลายบนความพอเพียง EP.16/1

ณัฐธีร์ วิชชุเกรียงไกร (ธีร์) ศิลปินอิสระ ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่ถึงแม้จะเกิดให้ถิ่นที่ทำการเกษตรเป็นทุนอยู่แล้ว แต่การเข้าใจถึงแนวความคิดเกษตรทฤษฎีให […]

รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน สุขสมบูรณ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา EP.15/2

คน Gen Y ถือเป็นกลุ่มคนที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยี ที่มีความคล่องตัว ด้านการใช้เทคโนโลยี มีความมั่นใจในตัวเอง มีอิสระทางความคิดสูง ทำ […]

Teaser รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน สุขสมบูรณ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา EP.15/2

มันจะดีกว่าไหม ถ้าคน Gen Y ผู้ที่กำหนดความเป็นไปของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีการวางแผนใช้ชีวิตและการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อความยั่งยืนในชีวิต มาร่วมรับ […]

รายการปลอดหนี้วิถีปราชญ์ ตอน สุขสมบูรณ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา EP.15/1

เพราะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมา เราต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ แข่งกันเรียน แข่งกันทำงาน อยู่กับวังวนแห่งการแสวงหาเงินตราในเมืองใหญ่ แต่สุดท้ายสิ่งที่เราขวนขวา […]

1 2 3 4 632