ร.10 พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ขึ้นปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 8 พ.ค.62 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก เผยแพร่ ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ โดยระบุว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 7 พฤษภาคม 2562 พระราชทานแก่ผู้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับพระราชทานหนังสือดังกล่าว ได้ชื่นชมภาพปกซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ใช้เป็นหนังสือสำหรับเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และได้ศึกษาบทความที่พิมพ์ลงในตอนต้นของหนังสือ เป็นการเจริญสุข เจริญธรรม เจริญปัญญาโดยทั่วถึงกัน

ท่านสามารถรับหนังสือพระราชทานได้ที่ สำนักพระราชวัง โทร 023560844 หรือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา โทร 024417992 ในวันและเวลาราชการ