ศธ.จัดพิธี บวชเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 68 รูป

ศธ.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 68 รูป พร้อมจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และให้ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ปลูกป่าจังหวัดละ 6,810 ต้น

วันนี้ (2 พ.ค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 68 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้บรรพชาและอุปสมบทซึ่งเป็นข้าราชการได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้ผู้อุปสมบทได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัย

นพ.ธีระเกียรติ ประธานพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท พร้อมกับผู้บริหาร ศธ. และญาติผู้เข้าร่วมโครงการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมลคล พร้อมกล่าวให้โอวาสแก้ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จากนั้น ผู้แทนผู้อุปสมบท กล่าวขอขมากรรม และมอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบท จากนั้นได้จัดขบวนนำขบวนแห่นาคไปบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ก่อนจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย และปฎิบัติศาสนกิจ ที่วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 15 วัน

นอกจากนี้ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศธ. จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยในส่วนของ ศธ.ส่วนกลาง จัดปลูกป่า จำนวน 6,810 ต้น และให้ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เชิญชวนหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดของตนเองปลูกป่าจังหวัดละ 6,810 ต้น รวมถึงจัดโครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 6,810 คน และจัดโครงการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12,010 คน ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ