“เครือซีพี” ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายสุเมธ เจียรวนนท์ ประธานที่ปรึกษา นายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกบริษัทในเครือฯทุกแห่งทั่วโลก พร้อมใจร่วมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 1 ถนนสีลม และสำนักงานของบริษัทต่างๆของแต่ละกลุ่มธุรกิจในเครือฯทุกแห่งทั่วโลก ร่วมจัดพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย