กทม. ร่วมจิตอาสา 5,000 คน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปฏิบัติหน้าที่กิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง หลังงานเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 5,000 คน เพื่อร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสะอาดกลับมาสวยงามดังเดิม

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้นอกจากจะเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แล้วยังถือโอกาสเป็นการทำความสะอาดเตรียมความพร้อมสำหรับงานพืชมงคลที่จะจัดขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวงในวันพรุ่งอีกด้วย