ปลาโรนิน คืออะไร ทำไมครอบครองแหวนถูกปรับ4หมื่น

ปลาโรนิน หรือ กระเบนท้องน้ำ คืออะไร หลังกรมประมงเตือนผู้ครอบครองซากมีโทษปรับ 40,000 บาท ทีมข่าวไบรท์ ออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จักสัตว์ลึกลับตัวนี้กัน

กระเบนท้องน้ำ

จากกรณี กรมประมง แจ้งเตือนผู้ครอบครองแหวนปลาโรนิน (หัวกระเบนท้องน้ำ) หรือส่วนหนามบนหัวปลา ให้แจ้งครอบครองตามกฎหมายภายในวันที่ 29 พ.ย.นี้ เนื่องจาก ปลาโรนิน ถูกบรรจุในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 40,000 บาท

ปลาโรนิน

ทั้งนี้ ปลาโรนิน หรือ ปลากระเบนท้องน้ำ ได้ถูกเพิ่มชื่อเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กระเบน

ปลาโรนิน มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษ เช่น Bowmouth guitarfish, Shark Ray, Mud Skate แต่คนไทยจะเรียก กระเบนท้องน้ำ การได้พบเห็น โรนิน ในธรรมชาติมีโอกาสยากมากและเป็นปลาที่ลึกลับ อีกทั้งในระดับโลกถูกจัดให้มีสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

โรนิน