‘ศรีสุวรรณ’ ระบุน้องเมยเป็นศพที่ 7

‘ศรีสุวรรณ’ ระบุน้องเมยเป็นศพที่ 7 บุกร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตรวจสอบการเสียชีวิตด่วน หลังเคยเกิดกรณีดังกล่าวถึง 6 ครั้ง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมสมาชิกและประชาชน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบการเสียชีวิตของ “น้องเมย” นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีลักษณะการตายที่ผิดธรรมชาติ กลายเป็นข้อครหาของสาธารณชน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหารทหารและระบบการเรียนการสอน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การเสียชีวิตน้องเมยนั้นผิดธรรมชาติ หลายหน่วยงานยังออกมาให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และการนำชิ้นส่วนอวัยวะของน้องเมย ไปตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่า น้องเมยไม่ใช่ศพแรกที่เสียชีวิต แต่กรณีดังกล่าว เคยเกิดขึ้นแล้วถึง 6 ครั้ง และล้วนเกิดขึ้นในสถานที่ราชการ 

น้องเมยเป็นศพที่ 7

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 247 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจ (1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง (2) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และอื่นๆ

เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ สมาคมฯ จึงจำต้องเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบการกระทำและปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งระบบ เพื่อนำความจริงมาชี้แจงต่อสาธารณะโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงก่อนที่ กสม.ชุดนี้จะหมดวาระไป

น้องเมยเป็นศพที่ 7
ส่วนกรณีที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกมากล่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่เป็นการไม่ให้เกียรติน้องเมยนั้น จึงอยากให้ทาง กสม. ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

ด้านนายโสพล จริงจริต รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากนี้ก็จะมีการเดินหน้าตรวจสอบว่า มีการทำร้ายร่างกายหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบกฎระเบียบในการฝึกและการลงโทษทหารใหม่ว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ซึ่งหากได้ข้อสรุปก็จะนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

น้องเมยเป็นศพที่ 7 น้องเมยเป็นศพที่ 7 น้องเมยเป็นศพที่ 7