5 แสนล้านบาทในการศึกษาไทยกับอันดับโลกที่ถอยหลังลงคลอง

งบประมาณปี 2562 ที่ผ่านมาจำนวน 3ล้านล้านบาทถูกจัดสรรเป็นงบในส่วนของการศึกษาไทย ทั้งสิ้นประมาณ 5แสนล้านบาท แต่ ในขณะเดียวกันการจัดอันดับโลกชี้ให้เห็นว่าไทยกำลังถอยหลังลงทุกวันๆ

ทั้งนี้รายละเอียดงบประมาณในส่วนของการบริหารทั่วไปของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วน ของการศึกษาอ้างอิงจากเว็บไซต์ภาษีไปไหน มีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณรวม 510,430,232,400.00 บาท แบ่งเป็น

 • ก่อนวัยเรียน 243,745,400.00 บาท
 • ระดับประถมศึกษา 33,752,688,300.00 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา 313,782,048,600.00 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา 101,835,970,700.00 บาท (ตอนต้น 100,747,615,400.00 บาท/ตอนปลาย 1,088,355,300 บาท)
 • ไม่กำหนดระดับ 2,688,344,600.00 บาท
 • การศึกษาอื่นๆ 44,341,137,100.00 บาท
 • การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา 3,420,516,100.00 บาท

นอกจากนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ภาษีไปไหน ยังชี้ให้เห็นว่า งบประมาณรอบที่ผ่านมาปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณ และผลเบิกจ่ายสูงสุด คือ วงเงินงบประมาณ 487,646.41 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 432,973.27 ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 286,130.87 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 256,310.13 ล้านบาท และจังหวัดที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ได้รับงบร้อยละ 63.30

จากข้อมูล จะเห็นว่ามีงบประมาณจำนวนไม่ใช่น้อย ที่ถูกจัดสรรมาสำหรับงานด้านการศึกษา แต่แล้วทำไมถึงยังมีการเรียกร้องให้เราได้เห็นอยู่ว่าการศึกษาในประเทศไทยไม่ได้มีอะไรดีขึ้น หรือเป็นประโยชน์จริงๆกับตัวผู้เรียน แล้วงบมากมายขนาดนั้นมันถูกนำไปใช้ในส่วนไหนกัน น่าคิด

ผลการจัดอันดับประเทศที่มีระบบ การศึกษาที่ดีที่สุดในโลกของเว็บไซต์ Best Countries for Education ได้จัดอันดับให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดตัั้งแต่ในปี 2561 และปีนี้ 2562

 • อันดับที่ 2 สหรัฐอเมริกา
 • อันดับที่ 3 แคนาดา
 • อันดับที่ 4 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • อันดับที่ 5 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • อันดับที่ 6 เครือรัฐออสเตรเลีย
 • อันดับที่ 7 สมาพันธรัฐสวิส
 • อันดับที่ 8 ราชอาณาจักรสวีเดน
 • อันดับที่ 9 ญี่ปุ่น
 • อันดับที่ 10 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ส่วนประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 51 ในปี2561ก่อนจะตกมาอยู่ที่อันดับที่ 53ในปี 2562

ขอบคุณที่มาข้อมูล ภาษีไปไหน Best Countries for Education