ราเมศ ฉุน ฝ่ายค้าน โวยศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่ายแทรกแซงสภาฯ

ราเมศ รัตนะเชวง ฉุน ฝ่ายค้าน โวยศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่ายแทรกแซงสภาฯ ปมร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ยันศาลไม่ได้แทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เป็นหลักการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภา กล่าวถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีคนกล่าวหาว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ก้าวก่ายแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 เป็นร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเหมือนร่างกฎหมายทั่วๆไป ที่เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรได้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยว่าร่างกฎหมาย งบประมาณ กระบวนการตราชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อมีลงคะแนนเสียงที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้กลับมาดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนที่กำหนดหลักการตรวจสอบถ่วงดุลไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการตามมาตรา 148 กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการตรวจสอบกฎหมายก่อนการบังคับใช้

นายราเมศ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้แทรกแซงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด ถ้าไม่มีเรื่องกดบัตรแทนกัน เรื่องนี้ก็ไม่เกิด ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรไม่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลจะทำการวินิจฉัยได้อย่างไร คำร้องดังกล่าวยื่นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล พอไม่ได้ดั่งใจฝ่ายค้านก็มากล่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญก้าวก่ายแทรกแซงสภาฯ ซึ่งบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งสิ้น อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณตกไป แนวคิดของฝ่ายค้านจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ดังนั้นที่ต้องออกมาชี้แจงไม่ได้ปกป้องศาลรัฐธรรมนูญ แต่ปกป้องหลักการของรัฐธรรมนูญ