ประชาสัมพันธ์

EP. 4 เปิดเส้นทาง คมนาคม สู่การพัฒนา | สารคดีสั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ.ราชบุรี

03 กันยายน 2561

สารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ตอนที่ 4 เปิดเส้นทาง (คมนาคม) สู่การพัฒนา ด้วยศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลวัตการผลิตอุตสาหกรรมด้านเกษตรเพื่อการส่งออก ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ การเติบโตของ GPP และความสุขมวลรวมของประชาชนทั้งหมดนี้ ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ ดังเช่น นโยบายก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี / การคมนาคมขนส่งมวลชนระบบราง Standard Gauge Railway และการก่อสร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ