ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นคนใหม่ ขอแค่เข้าใจและให้โอกาส

12 มีนาคม 2561

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน วันนี้ ! รัฐบาลมีนโยบายให้โอกาส สำหรับผู้ที่เคยหลงผิดที่ถูกเจ้าหน้าที่พบตัว ไม่ว่าจะเสพหรือติดยาเสพติด ด้วยการส่งตัวไปบำบัดฟื้นฟูด้วยความสมัครใจ พร้อมทั้งช่วยเหลือด้วยการฝึกอาชีพ จัดหางาน และมอบทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้เสพสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง ศูนย์เพื่อการคัดกรอง…จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ขั้นตอนการบำบัดฟื้นฟูเริ่มต้นที่ “ศูนย์เพื่อการคัดกรอง” ที่จะทำหน้าที่คัดกรองและจัดทำแผนการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมให้กับผู้เสพหร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ