สัมภาษณ์พิเศษ

เปิดมุมมอง “ชาลี เจริญลาภนพรัตน์” โรงไฟฟ้าขนาดเล็กแก้ปัญหาพลังงานภาคใต้?

18 กุมภาพันธ์ 2560

“…ระบบไฟฟ้าเสมือนถังน้ำใหญ่ที่ทุกคนช่วยกันเติม มีก็อกน้ำออกหลายทางช่วยกันใช้ แต่มันสะสมไม่ได้มาก เพราะต้องให้ Grid Battery หรือการสูบน้ำกลับขึ้นเหนือเขื่อน ดังนั้นทุกโรงไฟฟ้าในระบบกริดเดียวกันจะสามารถส่งไฟฟ้ามาช่วยกันได้ การบริหารจัดการแหล่งพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็นและเราต้องพัฒนาระบบ Smart Grid นี้ขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาพลังงานอย่างยั่งยืน…”

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ