ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวแห่ชมกว๊านพะเยายามเช้า ทะเลหมอกสวยงามยังดินแดนสวรรค์

07 ตุลาคม 2561

อากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และเริ่มมีสภาพอากาศเย็น นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเที่ยวรับหนาวแรก ที่จุดชมวิวกว๊านพะเยา คึกคักมากโดยเฉพาะยามเช้า

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ