“รวมใจไทย” ยื่นยุบ 12 พรรคการเมือง

“รวมใจไทย” บุก “กกต.” ยื่นสอบระนาว 12 พรรค ส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค แฉพรรคเก่า-ใหม่ฮั้วแก้ข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.

22 ก.พ.62-นายนพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย เดินทางมาที่สำนักงารคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นหนังสือให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบ 12 พรรคการเมือง ตามพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดยนายนพดล กล่าวว่า ภายหลัง กกต.ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขต จำนวน 389 ราย ที่กกต.ไม่ประกาศรับรองชื่อนั้น มี 38 ราย ที่พรรคการเมืองต้นสังกัดของผู้สมัคร ได้เข้าแก้ไขระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกพรรคของผู้สมัครของตัวเองในระบบข้อมูลสมาชิกพรรค ภายหลังการปิดรับสมัคร เพื่อให้ผู้สมัครตนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะจากข้อมูลพบว่า 12 พรรคการเมือง ที่ดำเนินการเรื่องนี้ ประกอบด้วย พรรคประชาชนปฏิรูป 1 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 11 คน พรรคเพื่อแผ่นดิน 8 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2 คน พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 4 คน พรรคประชาธรรมไทย 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 3 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 1 คน และพรรคภราดรภาพ 1 คน

นายนพดล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่กกต.ไม่ประกาศรายชื่อ 107 รายนั้น ในจำนวนนี้มี 2 ราย ที่มาจากพรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่เข้าไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังในฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลพบว่าอาจมีการฮั้วกันของพรรคการเมือง เพื่อเข้าไปแก้ไขการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเดิม เพื่อไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ได้ ไม่ให้เป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกัน เพื่อมีระยะเวลาการสังกัดพรรคใหม่ครบตามกฎหมายกำหนด 

“ขอให้ กกต.ตรวจสอบการเอกสาร หลักฐาน พยานเกี่ยวข้อง หากพบว่าพรรคการเมืองได้กระทำความผิดชัดแจ้ง ก็ขอให้เร่งดำเนินการพิจารณาและมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบทั้ง 12 พรรคการเมือง ที่ได้กระทำความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 92 วรรคแรก และบทลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย”นายนพดล กล่าว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ