เด็กไทยเจ๋ง! กวาดรางวัล ROBOTCHALLENGE

ความสามารถของ “เด็กไทย” ไม่เคยเป็นรองใครในโลก ล่าสุดนักเรียนไทยไปสร้างชื่อ ด้วยการคว้ารางวัล จากการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนมาได้อีก

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำนักเรียนไทยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ ROBOTCHALLENGE 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนและเยาวชนจาก 30 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน

ตัวแทนนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ มี 8 โรงเรียนด้วยกัน ลงแข่งขัน 10 รายการ และได้รับรางวัลต่าง ๆแดังนี้

1.โรงเรียนปทุมราชวงศา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Puck Collect Senior ได้รับรางวัล Gold Medal

 

2.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal

3.โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ โรงเรียนปทุมราชวงศา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล Gold Medal

4.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Enhanced Adult ได้รับรางวัล Silver Medal

5.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Junior ได้รับรางวัล Silver Medal

6.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Puck Collect Adult ได้รับรางวัล First Prize

7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize

8.โรงเรียนจักรคำคณาทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Lego Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize

9.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Freestyle Senior ได้รับรางวัล First Prize

10.โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล Second Price

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีนี้ โดยในปี 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ สำหรับเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งมาตรฐานและเกณฑ์การตัดสินได้มาตรฐานระดับสากล ที่นานาชาติสนใจเข้าร่วมแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ นำไปแก้ปัญหาตามโจทย์หรือสถานการณ์ ซึ่งนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบวางแผนการทำงานของหุ่นยนต์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นแสดงศักยภาพของนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ว่าประเทศไทยก็ทัดเทียมกับนานาประเทศ

นายวศิน มังคลาด ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ สิ่งที่ได้จากการแข่งขันคือเห็นความสามารถของทีมต่างๆ ในระดับนานาชาติ ว่าแต่ละประเทศ มีการพัฒนาอย่างไร จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนให้กับนักเรียนและกิจกรรมต่อไป

น.ส.กรนภา ผาอิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน เป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของตนและทีมให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์  อยากพัฒนาโดรนช่วยเหลือชีวิต อย่างกรณีทีมหมูป่าติดอยู่ที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย อยากนำสิ่งที่พัฒนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นได้จริง

ด.ญ.ลลิตา ดีเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เล่าว่า การมาแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ที่ประเทศจีนในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ที่ดี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ได้ใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในการติดต่อสื่อสาร เพราะในประเทศจีน คนส่วนใหญ่ กรรมการ พูดแต่ภาษาจีน ทำให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เรื่องที่ 2 คือการแข่งขัน Line Follower Junior ถึงแม้จะได้เหรียญเงิน แต่จะนำจุดบกพร่องของตนเอง และเรียนรู้สิ่งที่คู่แข่งชนะคืออะไร  นำไปพัฒนาให้ดีกว่าและจะมาแข่งใหม่ในครั้งหน้า

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

นักวิจัยเตือน ประเทศที่พึ่งพา วัคซีนของจีน จะยังคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงโควิด19 ระบาดต่อไป

วัคซีนของจีน — เว็บไซต์เดลี่เมล์ของอังกฤษได้รายงานว่า บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่าประเทศที่พึ่งพาวัคซีนที่ผลิตจากจีน

ฟาดไม่ยั้ง! ลูกจ้างสาวจีนเหลืออดใช้ไม้ถูพื้นบุกฟาดรองผอ. ที่ คุกคามทางเพศ (คลิป)

คุกคามทางเพศ — เว็บไซต์ข่าวเอเชียวันได้เผยแพร่คลิปความยาว 14 นาที ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียของจีน

วันเดอร์เฟรม อัพเดท พ่อได้รพ.แล้ว หลังติดเชื้อโควิดและความดันขึ้นสูงมาก!

นักร้องสาวชื่อดังอย่าง วันเดอร์เฟรม ก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีขอความช่วยเหลือเช่นกัน เนื่องจากผลตรวจที่ออกมาว่า คุณพ่อตนเองได้ติดเชื้อโควิด-19

โควิดเชียงใหม่ ยอดพุ่งไม่หยุด! พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 270 ราย พร้อมเปิดพิกัดจุดตรวจโควิด

โควิดเชียงใหม่ — เฟสบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ เผยเซทภาพ บุคลากรด่านหน้า ทุ่มเทรับมือโควิด

ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ เผยเซทภาพ การปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรด่านหน้า ทุ่มเทรับมือโควิด เตรียมปฎิบัติงานโรงพยาบาลสนาม

เตรียมมีเบบี๋! น้ำฝน พัชรินทร์ เผยภาพน่ารัก อาร์ม รับหน้าหน้าที่ใหม่ ตื่นเต้นกันมาก

แต่งงานกันมาซัพักแล้วสำหรับคู่สามี-ภรรยา น้ำฝน พัชรินทร์ และ อาร์ม พิพัฒน์ ที่ในสงกรานต์ปีนี้ทั้งคู่นั้นก็เตรียมตัวมีเบบี๋กันแล้ว