ไต้หวัน ขยายเวลาฟรีวีซ่าให้คนไทยออกไปอีก 1 ปี

ไต้หวัน ขยายเวลาฟรีวีซ่าให้คนไทยออกไปอีก 1 ปี

นักท่องเที่ยวไทยเฮลั่นกันเลยทีเดียวสำหรับข่าวนี้ เมื่อไต้หวันออกมาประกาศว่าจะขยายเวลาฟรีวีซ่าให้คนไทยออกไปอีกหนึ่งปี หลังจากทดลองใช้ฟรีวีซ่าไปเมื่อ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวันเพิ่มขึ้นเกือบ 60%

เมื่อ 14 เมษายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน ได้ทำการขยายเวลาฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและบรูไนออกไปอีก 1 ปี หลังจากที่เปิดทอลองใช้ฟรีวีซ่าจากกำหนดการเดิมคือ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ล่าสุดขยายออกไปถึง 31 กรกฎาคม 2561 โดยระยะเวลาในการพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าคือ 30 วัน สาเหตุของการขยายเวลาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศมากขึ้น คือนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.26 หรือเกือบ 2 แสนคน ส่วนนักท่องเที่ยวบรูไนเดินทางเข้าไต้หวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 52

ไม่เพียงเท่านั้นทางกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ยังทดลองขยายมาตรการฟรีวีซ่า 30 วันให้กับประเทศฟิลิปปินส์เป็นปีแรก เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบอาเซียนและเอเชียใต้ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ