มองปัจจัยเคาะวันเลือกตั้ง ภารกิจร้อนในมือ “กกต.”

รายงานพิเศษ : เปิดสูตรจัดเลือกตั้งใน 150 วัน วัดใจเส้นตาย “กกต.”

จากกระแสข่าวที่ออกมาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะปักหมุดวันเลือกตั้งใหม่จากเดิม 24 ก.พ.2562 เป็น 10 มี.ค.2562 ถือว่าไม่เกินความคาดหมาย เนื่องจากในรัฐธรรมมาตรา 85 ได้กำหนดให้กกต.ต้องประกาศผลเลือกตั้งภายใน 60 วันนับตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้น ขณะที่รัฐธรรมนูญตามมาตรา 268 ได้กำหนดไว้ว่าต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้เมื่อ 11 ธ.ค.2561

เรียกง่ายๆว่า เส้นตาย 150 วันของกกต. ต้องจัดเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 9 พ.ค.2562 โดยถ้านับวันเลือกตั้งที่ “ปลอดภัย” ตามที่กฎหมายกำหนด กกต.ต้องจัด “เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ” ทุกกระบวนการ ไม่ใช่แค่นับวัน “หย่อนบัตร” อย่างเดียว ทำให้การเลือกตั้งต้องจัดไม่เกินวันที่ 10 มี.ค.2562 เท่านั้น แต่ถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นหลังวันที่ 10 มี.ค.2562 ไม่ว่าจะเป็นสูตรวันที่ 17 มี.ค. , 24 มี.ค. ห้วงเวลาประกาศผลเลือกตั้งภายใน 60 วันจะอยู่หลังวันที่ 9 พ.ค.2562 ทั้งหมด

หรือหากไปยึดโรดแม็พเดิมวันที่ 24 ก.พ.2562 เมื่อบวกอีก 60 วันเพื่อประกาศผลเลือกตั้งจะไปอยู่ช่วง 25 เม.ษ.2562 ซึ่งจะเป็นตรงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 15 วันก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-6 พ.ค.2562

จากข้อถกเถียงจากนักกฎหมายว่า คำว่า “เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ” ใน 150 วันตามมาตรา 268 ต้องนับรวม “ประกาศผล” เลือกตั้งตามมาตรา 85 ด้วยหรือไม่ เพราะเกรงว่าถ้าไม่มีความชัดเจนประเด็นนี้ จะเป็นชนวนเหตุสำคัญให้มีผู้ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ !

เมื่อเพดานอยู่ที่ 9 พ.ค.2562 ที่ “วิษณุ เครืองาม” ย้ำแล้วว่าดังนั้น “เซฟตี้โซน” กกต.ต้องจัด “เลือกตั้ง-ประกาศผล” ภายใน 150 วัน หวยจึงมาออกที่ 10 มี.ค.2562 เพื่อไม่ให้ถูกตีความเป็นอย่างอื่น ถึงแม้ฝั่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ออกบอก คำว่า “เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ” ใน 150 วันต้องนับเฉพาะ “หย่อนบัตร” เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกาศผลเลือกตั้งจะนับรวมไปด้วย

บางฝ่ายยังเป็นห่วงว่าหากตีความให้ “เลือกตั้งให้แล้วเสร็จ” เป็นแค่การ “หย่อนบัตร” ไม่เกิน 9 พ.ค.2562 เพื่อความเคลียร์ทุกประเด็นนอกจากให้ กกต.จัดเลือกตั้งและประกาศผลให้แล้วเสร็จไม่เกิน 150 วันนั้น ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อความชัดเจน

ทว่าอีกด้านยังมองที่มาตรฐานทำงานของกกต. จากการจัดเลือกตั้งที่ผ่านมา ที่กกต.ชุดเดิมใช้เวลาประกาศผลเลือกตั้งเพียงไม่นาน การ “ยึด” เวลาตามกฎหมายให้ประกาศผลเลือกตั้งถึง 60 วันจำเป็นหรือไม่ ? แต่ฝั่ง กกต.ก็แย้งว่า จากระบบเลือกตั้งที่เปลี่ยนใหม่ โดยเฉพาะการนับคะแนนเพื่อส่งไปถึง “ปาร์ตี้ลิสต์” ทำให้ทุกคะแนนเสียงมีค่ายิ่งจะเพิ่มยอดส.ส.ให้พรรคการเมืองได้ จึงเชื่อได้ว่าช่วงหลังการเลือกตั้งไปแล้ว จะมีหลายพรรคการออกมาออกมา “ร้องเรียน” การนับคะแนนในเขตที่มีการแข่งขันสูสีแน่นอน ระยะเวลา 60 วันที่ให้กกต.ได้หายใจจึงถือว่าสมเหตุสมผล

ขณะที่การเคลื่อนไหว “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งเร้าสถานการณ์บนถนนได้ทุกเมื่อ สถานการณ์ที่จะเป็นตัวจุดชนวนให้กลุ่มต่อต้าน คสช.ออกมากดดันการทำหน้าที่กกต.ไปด้วย

ดังนั้นจนถึงนาทีนี้ “ทุกสูตร” วันเลือกตั้งที่ออกมา ถึงอย่างไรต้องรอนับ 1 เมื่อมีพ.ร.ฎ.เลือกตั้งประกาศในราชกิจจาฯ ก่อนส่งต่อให้ กกต.ประกาศ “วันเลือกตั้ง” ภายใน 5 วัน เพื่อจัดปฏิทินสำคัญที่คนทั้งประเทศกำลังรอคอย