สทศ.ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ เลข-ฟิสิกส์ทำคะแนนเต็ม 100

สทศ.ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญได้เร็วกว่ากำหนด 1 วัน เผยนำผลคะแนนขึ้นเว็บเรียบร้อยแล้ว เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 5-7 เม.ย.นี้ ผลคะแนนคณิต-ฟิสิกส์ทำคะแนนสูงสุดได้เต็ม 100

ตามที่ สทศ. ได้จัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม โดยกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 5 เมษายนนั้น ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. สามารถประกาศผลสอบได้เร็วกว่ากำหนด 1 วัน โดยได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบและประกาศคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th แล้ว นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 และให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ สทศ.

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ผศ.ดร.ศิรดา กล่าวต่อว่า สำหรับผลคะแนนสูงสุด ต่ำสุดในแต่ละวิชามีดังนี้

ภาษาไทย เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 151,725 คน คะแนนสูงสุด 94 ต่ำสุด 2

สังคมศึกษา เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 149,072 คน สูงสุด 90 ต่ำสุด 4

ภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 153,659 คน สูงสุด 97.5 ต่ำสุด 2.5

คณิตศาสตร์ 1 เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 112,208 คน สูงสุด 100 ต่ำสุด 0

ฟิสิกส์ เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 89,086 คน สูงสุด 100 ต่ำสุด 0

เคมี เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 84,754 คน สูงสุด 98 ต่ำสุด 2

ชีววิทยา เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 88,329 คน สูงสุด 96.25 ต่ำสุด 1.25

คณิตศาสตร์ 2 เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 28,684 คน สูงสุด 100 ต่ำสุด 0

วิทยาศาสตร์ทั่วไป เต็ม 100 คะแนน จำนวนผู้เข้าสอบ 36,427 คน สูงสุด 80 ต่ำสุด 4