ร้อง “พลังประชารัฐ” ทบทวน “แท็กซี่ โอเค”

“สหกรณ์แท๊กซี่” บุก “พลังประชารัฐ” ร้องทบทวน “TAXI OK” จี้เยียวยาผู้ประกอบการ หลังได้รับผลกระทบ

24 มิ.ย.62-นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ ในเขตกรุงเทพฯ พร้อมตัวแทนผู้ขับแท็กซี่ในเครือข่าย ได้เดินทางมาที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ ย่านประชานุกูล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องจากกลุ่มแท็กซี่มิเตอร์ โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือ พร้อมฟังปัญหาจากกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ ได้ขอให้พิจารณาผลกระทบ จากแนวนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ (Grab) ที่ผิดกฏหมายให้ถูกกฏหมาย ภายหลังกรมการขนส่งทางบกกำลังการศึกษาและพิจารณา รวมถึงขอให้รัฐบาลใหม่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาระบบแท็กซี่ของไทย เพื่อยกระดับให้ได้ระดับนานาชาติและให้เกิดความเป็นธรรม ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ขอให้ทางรัฐบาลใหม่ศึกษาผลกระทบและเยียวยาผู้ประกอบการ จากนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ ทบทวนนโยบายปรับปรุงการพัฒนาระบบ Taxi Ok เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบค่าโดยสาร โดยจัดให้มีระบบสวัสดิการหรือประกันสังคม และแก้ไขกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพแท็กซี่เพื่อลดภาระและต้นทุนในการประกอบอาชีพ