หอสังเกตการณ์ USA เผยภาพพื้นผิว ดวงอาทิตย์ ความละเอียดสูงสุด

เผยภาพความชัดเจน ดวงอาทิตย์ ระดับความละเอียดสูงสุด จากกล้องหอสังเกตการณ์สหรัฐอเมริกา (USA) จากกล้องโทรทรรศน์ดวงอาทิตย์ ซึ่งภาพที่ปรากฏเป็นภาพคล้ายกับเซลล์จำนวนมากมาย รวมถึงมีการเคลื่อนไหวของพลาสมาบรรยากาศ ปกคลุมดวงอาทิตย์

โดยเซลส์แต่ละอันมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย และมีขนาดเท่าๆกับเนื้อที่ประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว

ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวมาจากกล้องโทรทรรศน์ดวงอาทิตย์ของ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนยอดเขาบนเกาะเมาวี หมู่เกาะฮาวาย