กรมชลฯ แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชัยนาท-ป่าสักพัง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทาน 21 ที่แยกจากคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่าสักพัง หลังจากดำเนินการก่อสร้างมาได้เพียงปีเศษ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 21 ขวา บริเวณ กม.0+300 ถึง กม.0+345 และ กม.0+600 ถึง 0+780 เกิดการชำรุดแตกและยุบตัวลง เบื้องต้นได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 21 ขวา ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลส่งน้ำให้เกษตรกรตลอดระยะเวลาการทำนา ซึ่งระดับน้ำในคลองจะมีระดับสูง

กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ได้นัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ปกครองท้องที่ ประชาสัมพันธ์แจ้ง เกษตรกรงดทำนาต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการฯ จะเริ่มลดระดับน้ำปากคลอง 21 ขวา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป พร้อมประสานไปยังผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองที่แตกชำรุด ตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป