กรมชลฯ เผยโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร

​วานนี้ (23 พฤศจิกายน 2562) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นตัวแทนกรมชลประทาน ชี้แจงโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหาดทรายแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) มีแนวทางการดำเนินการจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ แก้มลิงหนองใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปัจจุบันคลองชุมพรตอนบน สามารถระบายน้ำได้ประมาณ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่บริเวณกลางคลอง สามารถระบายน้ำได้เพียง 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่านั้น ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งอยู่เสมอ

สำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองชุมพร จะดำเนินการขุดขยายคลองชุมพรเดิม เป็นระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงต้นคลองให้ได้มากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และช่วงปลายคลองให้ได้มากกว่า 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังดำเนินการขุดคลองเชื่อมระหว่างคลองชุมพร และคลองนาคราช ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ดำเนินการขุดขยายคลองนาคราช ระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 4 แห่ง เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564

​ทั้งนี้ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างคลองผันน้ำดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืน