กรมชลประทาน คุมเข้มการระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

กรมชลประทาน คุมเข้มมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะที่จำเป็นต้องออกปฏิบัติงานในพื้นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของกรมชลประทาน จำเป็นต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เครืองมือ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ในขณะเดียวกันยังต้องผจญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พอสมควร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล ที่จะต้องลงพื้นที่นำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ กรมชลประทาน จึงได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว

โดยในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไรรัสโควิด-19 ด้วยการนำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ หรือแม้กระทั่งรถบรรทุกน้ำ ทำการฆ่าเชื้อก่อนออกและภายหลังปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอร์เจล และหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกราย ที่สำคัญได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับต้องจัดทำ Time Line ของตัวเองย้อนหลัง 14 วัน และทำต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้กำหนดแนวทางให้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ หรือแรงงานข้ามเขตจังหวัด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ของรัฐบาล และตามประกาศของจังหวัดต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพระกระจายของเชื้อไวรัสนี้ให้ได้มากที่สุด

นพ.ประสิทธิ์ ยัน โควิด19 ในไทยระบาดระรอก 2 แน่ ตายมากกว่าเดิม 1 เท่า

ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผ่าน Mahidol Channel เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด19

จับ พ่อครัว หลอกสาวเป็นเจ้าของร้านอาหารฮ่องกง ยืมเงิน 50,000 บาท

คดี พ่อครัว ปลอมเป็นเจ้าของร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันจับกุม นายทศพล หรือ ป่าน (สงวนนามสกุล)

ผ่านไตรมาสแรก คนไทยเกือบ 9 ล้านเสี่ยง ตกงาน จาก โควิด19 หนักพอๆกับปี 40

กรณีการ ตกงาน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ รายงานภาวะสังคมไทย ประจำไตรมาส 1 ปี 2563

สธ. เตือนประชาชนกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยง โรคพยาธิ

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ ผักสดล้างไม่สะอาด เสี่ยงเป็น โรคพยาธิ ยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ