“ป.ป.ช.” ลงดาบ “จุฑามาศ” คดีรวยผิดปกติ รับสินบนเทศกาลภาพยนตร์

วันนี้ 24 มี.ค.60 ที่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นาย นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะทำงาน ออกแถลงข่าวผลการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิด นาง จุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในข้อหาร่ำรวยผิดปกติ รับสินบนเทศกาลภาพยนตร์จากต่างชาติ ทั้งนี้จากการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดพบว่า นาง จุฑามาศ มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากในต่างประเทศมากถึง 6 ประเทศโดยมีบุตรสาวเป็นผู้ถือครองแทน รวมทรัพย์สินทั้งหมดมีมาถึง 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65 ล้านบาท โดยนาง จุฑามาศ ได้ชี้แจงถึงที่มาของเงินแต่ก็ไม่มีน้ำหนักมากพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะรับฟังได้ ป.ป.ช.จึงประสานกับทางสหรัฐฯ ขออายัดทรัพย์สินดังกล่าว และจะประสานให้สหรัฐฯ คืนทรัพย์สินดังกล่าวให้รัฐไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 และสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐฯกับไทย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ป.ป.ช.จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.)ภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด เพื่อให้ สำนักงานอัยการสูงสุดยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ก่อนที่จะส่งคำสั่งศาลให้กับสหรัฐฯคืนทรัพย์สินให้ตกเป็นของรัฐไทยต่อไป