ชาวเพชรบูรณ์วอนรัฐยุติสัมปทานเหมืองแร่ แก้ปัญหาราคาอ้อย-ข้าวโพดตกต่ำ

“สันติ พร้อมพัฒน์”ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ครั้งแรก เกษตรกรแห่ฟ้องปัญหาราคาอ้อย-ข้าวโพดตกต่ำสุดขีด วอนรัฐบาลเห็นใจ ประกันราคาขายขั้นต่ำ พร้อมร้องขอรัฐบาลยุติสัมปทานเหมืองทอง หวั่นซ้ำรอยวิกฤติเขาพนมพา ชี้พื้นที่แหล่งต้นน้ำป่าสัก

23 สิงหาคม 2562 หลังจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวโพดและอ้อย รวมทั้งการออกอาชญาบัตรสำรวจเหมืองแร่ ที่ชาวบ้านมีความกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ บึงสามพันและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง

นายสันติ กล่าวว่า ปัญหาเหมืองแร่ ตนจะนำเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าวหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ส่วนปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำนั้น ตนจะนำเรื่องนี้เรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไป
นายชัยสิทธิ ชัยสัมฤทธิผล นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ แรกคือประชาชนที่คัดค้านการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำในเขตอำเภอหนองไผ่ และเกษตรกรชาวไร่อ้อยและข้าวโพด ที่ประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ

โดยตัวแทนประชาชนผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการคัดค้านการว่าการให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำนั้น เนื่องจากพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่โดยรอบแม่น้ำป่าสัก หากรัฐบาลให้สัมปทานบัตร จะทำให้สารเคมีและสารตกค้างจากเหมืองแร่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ
ดังนั้นจึงเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างหนัก พื้นที่ 3 ตำบล ที่ภาครัฐได้ออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ ในขณะนี้ได้แก่ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน ตำบลนาเฉลียง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางด้าน นายถนอม โพธิ์พิกุล นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดคือราคาอ้อยตกต่ำอย่างมากเหลือ แต่ 700 บาทต่อตันในขณะที่ต้นทุนของเกษตรกรสูงเกินกว่า 700 บาท ซึ่งราคาที่เหมาะสมควรไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อตัน อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการปรับลดราคาอ้อยไฟไหม้ ที่จะถูกปรับราคาลง 5 -15 % ของราคาอ้อยหากราคาอ้อยยังตกต่ำอยู่เช่นนี้ก็จะทำให้ราคาอ้อยต่ำกว่า 700 บาทต่อตัน ดังนั้นจึงอยากขอให้รัฐบาลเห็นใจและเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน

สำหรับปัญหาของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ขณะนี้ คือปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดที่ระบาดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และระบาดอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก 1,000 บาทต่อไร่ ขณะที่ราคารับซื้อข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ 6-7บาท ซึ่งเกษตรกรอยู่ไม่ได้ขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือด้วยการประกันราคาข้าวโพดที่กิโลกรัมละ 9 บาท และขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยปัญหาภัยแล้งอีกไร่ล่ะ 1000 บาท ไม่เช่นนั้นเกษตรกรอาจต้องหยุดทำข้าวโพด

อ่านข่าว Bright Today