กต. เปิดห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 14 จ.สุพรรณบุรี สร้างการเรียนรู้สู่ยุค AEC

กระทรวงการต่างประเทศ จับมือกับ จ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิด “ห้องสมุดอาเซียน” หวังสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ (22 มี.ค.61) นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ราชการ จ.สุพรรณบุรี , นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน , นายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 ร่วมทำพิธีเปิด เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 38 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ มาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับ ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับ ห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป โดยสามารถติดตามกิจกรรมของโครงการห้องสมุดอาเซียน 2017 ได้ทางเว็บไซต์ www.aseanlibraryroomthailand.com รวมถึงเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ : aseanlibraryroomthailand