พณ.เผยการส่งออกต้นปีขยายตัว 8.83% ย้ำตั้งเป้าทั้งปีโต 5%

นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการส่งออกของประเทศในเดือนมกราคม 2560 ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 8.83 คิดเป็นมูลค่า 17,099 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การนำเข้าขยายตัว ร้อยละ 5.17 มูลค่า 16,273 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลที่ 825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.83 เป็นผลมาจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป รวมทั้งอาเซียน มีทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้น ส่งผลทำให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนยังทรงตัว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังตั้งเป้าหมายการส่งออกในปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 5 โดยแต่ละเดือนการส่งออกจะต้องทำให้ได้ เดือนละ 18,841 ล้านเหรียญสหรัฐ