เจาะลึกข้อมูลการทำงานไวรัส “WannaCry”

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.15 – 18.00 น.
ทาง BRIGHT TV ดิจิตอล และ เคเบิลช่อง 20 หรือชมผ่าน live streaming ได้ที่ https://www.brighttv.co.th/th/live