กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมแรงงานนอกระบบรับสังคมสูงวัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543- 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปี 2561 พบว่ากำลังแรงงานกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นแรงงานนอกระบบ 3.59 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 88.3 อาชีพที่แรงงานกลุ่มนี้ทำส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้กำลังมาก ทำงานไม่เต็มเวลา มีเป้าหมายเพื่อเสริมรายได้หรือเป็นงานอดิเรก

กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้สูงอายุเหล่านี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยขึ้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การจ้างงานนอกระบบ การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบสำหรับผู้สูงวัย สิทธิประโยชน์ประกันสังคมแรงงานนอกระบบ เป็นต้น มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงวัยจำนวน 150 คน

7พันชิ้น! รพ.จีนบริจาค หน้ากาก แก่ 2 สถาบันแพทย์ยุโรป

หน้ากาก สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า โรงพยาบาลกลางซุ่ยหนิง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซุ่ยหนิง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ม.ปลายจีนใน เสฉวน เริ่มกลับไปโรงเรียน คุมเข้ม โควิด19

โควิด19 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า โรงเรียนมัธยมปลายในเขตปาโจว เมืองปาจง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน หลังจากนักเรียนกว่า 450,000 คน

สถานการณ์คลี่คลาย! หูหนาน ลดระดับรับมือไวรัส โควิด19

โควิด19 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า คณะกรรมการสุขภาพมณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลหูเป่ยที่เคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด

ปม อย.! จีนโต้สหรัฐฯปฏิเสธ หน้ากาก KN95 เข้าประเทศ

หน้ากาก KN95 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่ามาตรฐานการรับรองเวชภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป ในแต่ละประเทศและภูมิภาค