เปิดรายละเอียด กู้ยืมเงิน 5 ปี ไร้ดอกเบี้ย 100% รายละ 60,000 บาท ทุนประกอบอาชีพผู้พิการ

สร้างโอกาส และต่อยอดอาชีพ – เปิดรายละเอียดโครงการ กู้ยืมเงิน 5 ปี ไร้ดอกเบี้ย 100% รายละ 60,000 บาท ทุนประกอบอาชีพผู้พิการ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชท้อโควิด-19 ทำให้หลายกลุ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดทำโครงการกู้ยื่มเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ โดยทางพก.ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านช่องทางทางออนไลน์ ได้ที่ https://efund.dep.go.th/ โดยมีรายละเอียดดังนี้

wwww e1634138902526

รายละเอียดโครงการ

 • บริการกู้เงินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือสำหรับการขยายกิจการ
 • สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี วงเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 120,000 บาท
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 • ลงทะเบียนผ่านช่องทาง  https://efund.dep.go.th/ 

คุณสมบัติผู้กู้

 • ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ยื่คำขอเงินกู้ 
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ทำการยื่นขอการสนับสนุน
 • ไม่เป็นผู้เยาว์ บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 • จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในพื้นที่ที่ทำการยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 90วัน
 • จะต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในการกู้ยืมเงินจากกองทุน ยกเว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • หากมีหนี้สินอยู่กับกองทุนจะต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ของวงเกินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 • จะต้องสามารถชำระคินเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน
 • หลักประกันเงินกู้จะต้องหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญากู้ยืมและผู้ที่ค้ำประกันสามารถค้ำได้แค่ 1 คน

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • มีความสามารถในการทำนิติกรรม -มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง การงานมั่นคง รายได้มั่นคง มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างหนี้กองทุนติดต่อกัน 2 งวด
 • ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน 

 • ผู้ขอกู้
  • 1. บัตรประจำตัวคนพิการ
  • 2. บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
  • 3. ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
  • 4. สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
  • 5. รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4×6 นิ้ว
  • 6. หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ
  • 7. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
  • 8. หนังสือยินยอมคู่สมรส
  • 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้
 • ผู้ค้ำประกัน
  • บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)
  • 1. บัตรประจำตัวประชาชน
  • 2. ทะเบียนบ้าน
  • 3. เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
  • 4. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
  • 5. หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • องค์กรค้ำประกัน
  • 1. ข้อบังคับองค์กรคนพิการ
  • 2. บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
  • 3. รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำร้อง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://efund.dep.go.th/
 2. สอบพื้นที่เยียมบ้าน / สอบข้อเท็จจริง
 3. เสนอที่ประชุมพิจารณา
 4. แจ้งผลการพิจารณา
 5. นัดทำสัญญา / โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้

สอบถามโดยตรงโทร : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

ข้อมูล – เพจแจ้งข่าวประกันสังคม / กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สามารถติดตามข่าวสาร และ อัปเดทสถานการ์โควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ Bright Today หรือ Facebook Bright TV

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

จับตา! ประชุมครม.วันนี้ ลุ้นที่ประชุมไฟเขียว คนละครึ่งเฟส4 และโครงการช้อปช่วยชาติ

คนละครึ่งเฟส4 — ในการประชุมครม.วันนี้ (19 ต.ค.2564) มีความเป็นไปได้ที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียม

6 แนวทางรับผู้ เดินทางเข้าไทย โดยไม่ต้องกักตัว และไม่จำกัดพื้นที่

เดินทางเข้าไทย —- หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ โดยได้ประกาศเดิน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม มั่วสุมหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้โควิด19 ระบาด ฉบับที่ 12

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ด่วนที่สุด! ปภ.แจ้งเตือนชาวกทม.รับมือ น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 23 – 30 ต.ค.

อธิบดี ปภ. ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ว่าฯกทม. ให้ชาวกรุงเตรียมรับมือ น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 23 – 30 ต.ค. โปรดแจ้งปชช.ล่วงหน้า

ใครกัน! พระเอก คิม ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 คาดโยงข่าวลือดาราชายสั่งทำแท้ง!

พระเอก คิม — ตกเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อย หลังจากที่ พระเอกคิม ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 หลังซีรีส์ชื่อดัง โบกมือลาจอ

ด่วน! ไฟไหม้โรงพยาบาลศิริราช ตึกอัษฎางค์ เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง

ไฟไหม้โรงพยาบาลศิริราช ตึกอัษฎางค์ หลัง พบกลุ่มควัน จากชั้น 8 เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงพร้อมสืบหาสาเหตุ วันนี้ 18 . ต.ค. 64 เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. […]

เจ้าแม่หวย! ฮาย อาภาพร ถูกหวยเกือบแสน ลั่น! ได้วิชามาจาก สุนารี ราชสีมา

เจ้าแม่หวย! ฮาย อาภาพร ออกมายอมรับกลางรายการว่าตน ถูกหวยครั้งแรกเกือบแสน แถมยังได้วิชามาจาก สุนารี ราชสีมา