พล.อ.สุวิทย์ ผอ.ศูนย์ประสานงานฯตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านวังเขมร

พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านวังเขมร

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 09.00-15.00 น. พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา และบ้านแก่งประลอม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้น้อมนำสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 7 ม.ค.33 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา ได้มอบภารกิจให้ กองการเกษตร สำนักงานทหารพัฒนาเป็นหน่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ ทำการศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชน นอกจากการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้สนองพระราชดำริ ตามแนวทางที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.) กำหนดแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ 3 กรอบแนวทาง 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมปกปักษ์ทรัพยากร ได้แก่งานจัดทำรหัสต้นไม้ งานลาดตระเวนพื้นที่ งานทำแนวป้องกันไฟป่า กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ได้แก่งานเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีชีวิต งานเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ได้แก่งานกำจัดวัชพืช งานปลูกรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์กรรมพืช และงานคืนกล้าไม้สู่ป่า

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยการสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูป GIS (Geographic Information System) ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา กิจกรรมการวางแผนและพัฒนาทรัพยากร กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการสนับสนุน การสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ตลอดจนฝึกอบรมทหารกองประจำการก่อนการปลดจากกองประจำการ จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯลฯ

ในปัจจุบันการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ ได้ก้าวสู่แผนแม่บทระยะ ๕ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๙) โดยโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบ GIF หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ทำงานโดยการป้อนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่นภาพแผนที่ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข ตัวอักษรลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการเก็บรวบรวม ประมวลผลแล้วนำมาใช้ประโยชน์อนาคตเมื่อมีความจำเป็น

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แสดงความรู้สึกชื่นชมการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ ในการบูรณาการแผนงานให้เกิดการขับเคลื่อน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ร่วมสนองพระราชดำริตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ทั้งในด้านการสำรวจรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ และการปกปักรักษาทรัพยากร และการป้องปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานของโครงการ ใน ๓ กรอบ ๘ แนวทาง และเป็นกำลังใจให้กำลังพล ในการปฏิบัติงานโดยหาวิธีในการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจัง ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

พีคจัด! อ้อม สุนิสา เจ้าของเพลงโพสต์แล้ว หลังนายกฯ ร้องเพลงอย่ายอมแพ้

อ้อม สุนิสา โพสต์สวนกลับ หลังนายกร้องเพลง อย่ายอมแพ้ จนกลายเป็นกระแสขึ้นมาในทันที ถูกวิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ อย่างมากมาย

พังยับ! เปิดภาพความเสียหาย รถเมล์ชนกัน กลางกทม. คนเจ็บเพียบ

ระทึกบนท้องถนน รถเมล์ชนกัน บริเวณถนนพระราม4 ช่วง แยกกล้วยน้ำไท แยกพระโขนง เลยแยกกล้วยน้ำไท กทม. ผู้โดยสารเจ็บหลายราย

สวยแซ่บ! แตงโม นิดา โชว์หุ่นเพรียวและรอยสักในบิกินีสีดำ

แตงโม นิดา อวดหุ่นแซ่บ งานนี้เซ็กซี่ไม่ไหว ใครผ่านมาเห็นเป็นต้องแซว และเรื่องเซ็กซี่ต้องยกให้เป็นตัวท็อปของวงการจริงๆ

สธ.แนะ ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด หาก เด็กเล็กติดโควิด และรักษาที่ตัวบ้าน

สธ.แนะ ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด หาก เด็กเล็กติดโควิด และรักษาที่ตัวบ้าน ชี้เสี่ยงอาการหนัก หากมีไข้ตั้งแต่ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้รีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

วัยรุ่นMDNฟังทางนี้! “หมอยง” ชี้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ พร้อมเปิดข้อมูลวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม3

มาแล้วตามคำสัญญา! วัยรุ่นMDNฟังทางนี้! “หมอยง” ชี้ไทยมาถูกทางแล้ว พร้อมเปิดข้อมูลวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม3 ให้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ

เต็มสิบไม่หัก ! จอย Red Velvet อวดความสวยจัดเต็มในลุคเจ้าสาว

จอย Red Velvet ได้อวดความงามของเธอผ่านรูปถ่ายในชุดแต่งงานสุดหรูหรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฉากในละคร ‘The One and Only’

เผือกจนได้ดี! หนุ่ม กรรชัย โชว์รางวัลจากยูทูป จากข่าว ผัวขอเคลียร์กรณีพังบ้านยับ พาเมียน้อยร่วมชายคา

หนุ่ม กรรชัย โชว์รางวัล “Top Tranding Videos 2021” จากยูทูป จากข่าว เมียหลวงพักบ้านเพราะผัวขอให้เมียน้อยมาอยู่ด้วย ลั่น! เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา