ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ย้ายค่ายเบอร์เดิม ผู้บริการต้องทำให้เสร็จใน 2 วัน ห้ามกีดกัน-หน่วงเหนี่ยวการโอนย้าย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม ผู้บริการต้องทำให้เสร็จใน 2 วัน ห้ามกีดกัน-หน่วงเหนี่ยวการโอนย้าย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ทางด้านของเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือประเภทบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่าสําหรับการให้บริการโทรคมนาคม ต่อสาธารณะและการดําเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๗) และ (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

“ ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

“ผู้ให้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้าย เข้ามาใช้บริการ

“ผู้ให้บริการรายเดิม” (Donor Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการขอโอนย้ายออก เพื่อไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใหม่

“ ผู้ให้บริการต้นทาง” (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการ โทรออกซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจําที่ก็ได้

“ผู้ให้บริการปลายทาง” (Terminating Network Provider) หมายความว่า ผู้ให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการรับสายซึ่งอาจเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือประจําที่ก็ได้

“ผู้ให้บริการที่ถือครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” (Number Range Holder) หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก กสทช.

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และลักษณะที่เรียกเก็บเงินภายหลัง (Post-paid)

“ศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง

“ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง” หมายความว่า ระบบที่ทําหน้าที่ในการบริหาร และจัดการกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๒ กลไกหลัก คือระบบที่อํานวยความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการรายเดิม กับผู้ให้บริการรายใหม่ และระบบฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้มีการเปลี่ยน ผู้ให้บริการ

  • 0001 1
  • 0002 1
  • 0003 1
  • 0004 1
  • 0005 1

สามารถติดตามข่าวสาร และ อัปเดทสถานการ์โควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ Bright Today หรือ Facebook Bright TV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

เตรียมทิชชู่ ! จางกียง และ ซงฮเยคโย ปล่อยทีเซอร์ “Now, We Are Breaking Up”

ละครเรื่องใหม่ “Now, We Are Breaking Up” ทางช่อง SBS ได้เปิดตัวทีเซอร์ใหม่ที่นำแสดงโดย จางกียง และซงฮเยคโย

สองเพื่อนชี้ลูกทุ่ง! สลัดลุคนุ่งบิกินี่ อวดหุ่นผอม ลืมลุคเก่าที่ติดตามาตลอด

สองเพื่อนชี้ลูกทุ่ง สลัดลุคจัดเต็มบิกินี่ชุดฉ่ำ ถ่ายรูปคู่ จน ม้า อรนภา เข้ามาทักทำไมผอมเร็ว งานนี้ลืมลุคเก่าไปเลย ขยี่ตารัวๆ

แห่ไปขอเลขเด็ด! วัดวาโย ให้เลขเด็ดปิงปองถูกติดหลายงวด หวย 1/11/64 มีลุ้นรวย

กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคแห่ไปขอเลขเด็ดอย่าง วัดวาโย ให้เลขเด็ดโคตรแม่นใครไปขอถูกทุกงวด

เชพบ๊ะ! ฮาย อาภาพร ตอบแซ่บ ชาตินี้จะไม่มีสามีแล้วจริงเหรอ?

ก่อนหน้านี้ ฮาย อาภาพร ออกมายอมรับกลางรายการ ตีสิบ พร้อมนั่งพูดคุยกับพิธีกรชื่อดังอย่าง วิทวัจน์ สุนทรวิเนตร์ ทั้งนี้ทั้งสองยังออกมา

แจงแล้ว! ธปท.และสมาคมธนาคารไทย คืบหน้าการตัดเงินผิดปกติ ผ่านบัตรต่าง ๆ

แจงแล้ว! ธปท.และสมาคมธนาคารไทย คืบหน้าปม การตัดเงินผิดปกติ ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต เสียหายกว่า 130 ล้านบาท

ทัวร์ลงอีก! ครูไพบูลย์ โพสต์คิดถึงลูก ชาวเน็ตสวนทำไมไม่ทักไปหา เอ๋ มิรา

ครูไพบูลย์ งานเข้าหลังโพสต์คิดถึงลูกชาย ช่วงโรงเรียนปิด ชาวเน็ตสวนทำไมไม่ทักไปหา เอ๋ มิรา มาโพสต์ทำไมถ้าคิดถึงจริง

หมอเค้ก Magic design เผย 4 ราศี ช่วงนี้ระวังรวย จะมีผัวรวยหรือสายเปย์มาจีบ

หมอเค้ก Magic design หมอดูและนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงคำทำนายผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า ไม่มีพัง! ปังแน่นอน!