เช็กรายละเอียดที่นี่! สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ของออมสิน มีให้กู้ระยะยาวและกู้เบิกเกินบัญชี

ธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, แต่งงาน, ท่องเที่ยว

รายละเอียดสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ มีดังนี้

จำนวนเงินให้กู้

1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท

2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

-ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน

-ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

1.เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้

2.ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้

3.เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

1.บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย

2.ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

3.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

2.อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก

3.ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว

4.ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน

5.ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

6.กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ

7.ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน

2.ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

3.เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี

4.ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

อ่านข่าวที่เก่ยวข้อง

ออมสิน เตรียมเปิดตัว สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กู้รายละไม่เกิน 3 แสนบาทเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

เช็กที่นี่! เงื่อนไข และรายละเอียด สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ของธนาคารออมสิน กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 ถึง 200,000

เปิดรายละเอียด สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน และ สินเชื่อ GSB Smooth Biz ของออมสิน กู้สูงสุด 10 ปี ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ไม่มูฟออน! แฟนคลับ คริส-สิงโต ผิดหวัง! หลังผุดคู่จิ้นใหม่ ไมค์ – คริส

ไมค์ – คริส — จากกรณีที่ คริส พีรวัส ออกมาโปรโมทซีรีส์ ประกบคู่ ไมค์ ชินรัฐ พร้อมระบุข้อความว่า บทกวีของปีแสง ฝากด้วยครับ

โผล่อีก1 “ถนนปริศนา” ผุดขึ้นกลางนา จ.ยโสธร ครั้งนี้ปลายสายไม่ใช่ทางตัน แต่สุดทางลงน้ำ

มาจากไหนอีกแล้ว “ถนนปริศนา” ผุดขึ้นกลางนา ที่จังหวัด ยโสธร ครั้งนี้ปลายสายไม่ใช่ทางตัน และไม่มีเสาไฟกินรี แต่สุดทางลงน้ำ ชาวนาไม่รู้ใครสร้าง

RM เจโฮป และ จิน BTS ทำเงินหลายล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น HYBE

สมาชิกสามคนของ BTS เพิ่งทำกำไรมหาศาลจากการขายหุ้น HYBE ซึ่งเป็นต้นสังกัดของพวกเขา มูลค่าประมาณ 10 พันล้านวอน

หมอยง ชี้การตรวจหา โอไมครอน ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม

หมอยง เผย ศูนย์พัฒนา probe ตัวจับจำเพาะต่อสายพันธุ์ โอมิครอน ชี้การตรวจหาต้องทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม

แพ้แล้วพาล!? ผู้สมัคร แพ้เลือกตั้ง อบต. ปิดประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านเดือนร้อนนับร้อย!

แพ้แล้วพาล!? ผู้สมัคร จ.ตรัง แพ้เลือกตั้ง อบต. สั่ง ปิดประปาหมู่บ้าน ห้ามใช้น้ำ ชาวบ้านเดือนร้อนกว่า 150 ครัวเรือน

ขนลุกชัน! ต้นหอม ศกุนตลา ฝันเห็นคนตาย ก่อนบอกเลขเด็ด! ออกตรงๆ 82 (คลิป)

ต้นหอม ศกุนตลา เผยคลิปไลฟ์สดก่อนออกรางวัลงวดที่ 1 ธันวาคม 64 เล่าเหตุการณ์ในฝัน มีคนตายมาหา ก่อนจะบอกคนในไลฟ์ ออกตรงๆงวดนี้ 82!

ฟังกันให้ชัด! อั้ม พัชราภา ซุป’ตาร์ระดับประเทศถึงกับอุทานดัง หลังลุ้นหวย 30 ล้าน

อั้ม พัชราภา ซุปเปอร์สตาร์ดังระดับประเทศถึงกับร้องเสียงดัง หลังตรวจรางวัลลอตเตอรี่แล้วไม่เป็นไปตามที่คิดไว้