ไทย ใช้ภาษาอังกฤษ ระดับต่ำ 3 ปีติดกัน รั้งที่ 74 จาก 100 ประเทศ

อึ้ง ไทยรั้งที่ 74 จาก 100 ประเทศที่มีความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับตํ่ามากมา 3 ปีติด

เว็บไซต์ Education First เปิดเผยข้อมูล ประเทศที่มีความสามาารถ ใช้ภาษาอังกฤษ จากการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ประจำปี 2019 ไทยอยู่ในอันดับ 74 จาก 100 ของโลก อยู่ใน ระดับต่ำมาก 3 ปีติด

สำหรับ ประเทศใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดีอันดับ 1 ของโลกเป็น เนเธอร์แลนด์ ส่วน สิงคโปร์ ดีที่สุดในทวีปเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก ขณะที่ประเทศอื่นที่ในอาเซียนที่มีอันดับสูงกว่า ไทย มี ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 20 มาเลเซีย อันดับที่ 26 เวียดนาม อันดับที่ 52 อินโดนีเซียอันดับที่ 61 เมียนมา อันดับที่ 86 และ กัมพูชา อันดับที่ 94

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาในปี 2017 2018 ไทย ก็ตกอยู่ในระดับที่ต่ำมาก (Very low proficiency) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย เมื่อเทียบเป็นรายภาค ภาคกลางและภาคเหนือของไทยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เล็กน้อย และ กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีคยเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุดของประเทศ รองลงมาคือนนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี และ ขอนแก่น

อ่านข่าว Bright Today