บทความตอนที่ 1 การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา “กีฬา” ถือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงมวลมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า “กีฬา” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว ชุมชน และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เรื่องของการกำหนดแบบแผนและวางกฎกติการ่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ลดความเหลื่อมล้ำ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ โดยมีการควบคุมทั้งเรื่องของนโยบาย และข้อห้ามต่าง ๆ เช่นกัน
ดังนั้น VTR การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จะบอกเล่าถึงความร่วมมือกันของหน่วยงาน และองค์กรภาคีต่าง ๆ ที่ทำงานอย่างมีมาตรฐานเป็นสากล และเชื่อมโยงกันทั่วโลก เพื่อสร้างความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้วงการกีฬานั้นเอง
.
สิ่งเหล่านี้อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC และเพื่อการควบคุมดูแลการใช้สารต้องห้ามอย่างมีเอกภาพ IOC จึงได้จัดตั้งองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก World Anti-Doping Agency หรือ WADA ขึ้นมา โดยจำแนกบทบาทหน้าที่หลักๆได้ดังนี้
– จัดทำและบังคับใช้นโยบาย กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องไปกับประมวลกฎในกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจะไม่ได้บังคับใช้กับทางนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะ แต่รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในกีฬาโอลิมปิกทุกคน
– ดำเนินการกับการละเมิดกฎอย่างเคร่งครัด โดยรวมถึงการสอบสวนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารต้องห้าม
– ส่งเสริมการให้การความรู้ในเรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกวิธี
– การให้ความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอื่น

สำหรับ  WADA เองมีการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค โดยกระจายอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ตั้งเป็นองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติ หรือมีชื่อย่อว่า NADO และในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : Doping Control Agency of Thailand หรือ DCAT ขึ้น โดยอาศัยความในมาตราของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพ.ศ. 2555 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
2. ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
3. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
5. จัดทำฐานข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6. จัดให้มีโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน
7. ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล
9. จัดรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ   1 ครั้ง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
.
ทั้งหมดนี้ คือ ความร่วมมือกันของหน่วยงานและองค์กรภาคีต่าง ๆ ที่ทำงานอย่างมีมาตรฐานเป็นสากล และเชื่อมโยงกันทั่วโลก เพื่อสร้างความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้วงการกีฬานั้นเอง


ธนกร ชี้พรรคร่วมรัฐบาลยังปึ้ก มั่นใจมีเสถียรภาพ ยันไร้ปัญหาหลังศึกซักฟอก

ธนกร วังบุญคงชนะ ชี้พรรคร่วมรัฐบาลยังปึ้ก มั่นใจมีเสถียรภาพ ยันไร้ปัญหาหลังศึกซักฟอก พร้อมเดินหน้าทำงานเลี่ยงขัดแย้ง วอนทุกฝ่ายร่วมมือกันพาประเทศพ้นวิกฤต

“ไอติม”วิเคราะห์ความวิปริตของบ้านเมือง ฝากบอกนศ.อย่าสิ้นหวัง อย่าคิดว่าไม่มีทางออก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

เชียร์เต็มที่! หมอวรงค์ หนุนนศ.แสดงออกทางการเมือง เตือนนักการเมืองอย่าครอบงำ

วรงค์ เดชกิจวิกรม เชียร์นักศึกษาแสดงออกทางการเมือง เตือนพรรคการเมืองอย่าครอบงำแทรกแซงฉวยประโยชน์ หวั่นไม่ใช่พลังบริสุทธิ์แต่กลายเป็นเครื่องมือ

คืนธงแดง! แรมโบ้อีสาน นำอดีตแกนนำ 20 จังหวัดภาคอีสาน ปลดป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง

แรมโบ้อีสาน นำอดีตแกนนำ 20 จังหวัดภาคอีสาน คืนธงปลดป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง พร้อมมอบป้ายเรารักประเทศไทยแทน

ปารีณา กด 1 รัวๆ อยากไล่ลุงเสรีพิศุทธ์ ออกจากสภา ชี้เป็นผู้แทนที่รั่ว ดื้อรั้น และดูหมิ่นคนไปทั่ว

ปารีณา ไกรคุปต์ โพสต์เฟซบุ๊กถาม อยากไล่ลุงคนไหนออกจากสภา แต่ส่วนตัวอยากไล่ลุงเสรีพิศุทธ์ เพราะเป็นผู้แทนที่รั่ว ดื้อรั้นไม่ฟังใคร มีพฤติกรรมดูหมิ่นคนไปทั่ว