บางเขนจับมือสายไหม “Big Cleaning Day” ถนนเทพรักษ์ สร้างบ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

(20 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด พร้อมให้กำกลังใจผู้ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” พัฒนาทำความสะอาดถนนเทพรักษ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางเขน และเขตสายไหม ระยะทางรวมประมาณ 6 กิโลเมตร ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ และล้างทางเท้าจากบริเวณหน้าร้านอีสานเด้อบางกอกถึงถนนสุขาบาล 5 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและปลูกต้นทองอุไร บริเวณปากซอยครูเพี้ยน เขตบางเขน โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน เขตสายไหม และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าร้านอีสานเด้อบางกอก เขตบางเขน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ถนนเทพรักษ์อยู่ในพื้นที่เขตบางเขน และเขตสายไหม เป็นถนนที่มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่น้อย อาทิ การติดตั้งป้ายไม่ถูกต้อง ร้านค้าตั้งวางสิ่งของล้ำมาในทางเท้า และทางเท้าไม่สะอาด เป็นต้น ถือว่าเป็นโอกาสดีที่วันนี้ได้มาร่วมกันทำกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อที่จะทำให้ถนนสายนี้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่ามอง และขอขอบคุณทุกคนที่ มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายนี้ให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

(พัทธนันท์…สปส. รายงาน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ