พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ

เมื่อวานนี้ (7 ม.ค.62) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสูจิบัตร และกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม พร้อมกันนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. กองทัพเรือ และคณะกรรมการผู้จัดงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องประชุม 138 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า โดยปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินแผนงานใน 2 ด้าน ได้แก่ แผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน เช่น การจัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่จังหวัดภูเก็ต และตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่จังหวัดระยอง ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือเต่าทะเล โลมา วาฬ และพะยูน ให้กลับคืนสู่ทะเลได้ถึง 77 ตัว แผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน จัดเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับประเทศรวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ในปี 2562 จะมีการจัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เพื่อสนับสนุนโครงการฯ รวมทั้งจัดทำโครงการฯ ต่างๆ อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อจำจดเต่าทะเลจากลักษณะใบหน้า

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง จากนั้น ทรงเปิดและทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day เช่น จัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิกฤตการณ์สัตว์น้ำและขยะในทะเล นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเล การเก็บขยะบนชายหาดและดำน้ำเก็บขยะตามแนวปะการัง, กรมประมง ได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ โดยใช้แท่งคอนกรีต รถไฟ และรถถังที่ปลดระวาง รวมทั้งจัดสร้างปะการังเทียมแบบแท่งสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3,984 แท่ง พร้อมทุ่นลอยผิวน้ำ เพื่อนำไปวางที่ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดจันทบุรี

นายจตุพร กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เกิดจากการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน เพื่อพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มขึ้น