ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำในลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างการรับรู้และขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมทั้งนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผส.ชป.3 และผู้บริหารของสำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำในลุ่มน้ำน่าน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างการรับรู้และขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมี นายณัฐวุฒิ สุกคร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านไผ่ค่อม ให้การต้อนรับ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ค่อม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
สำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านไผ่ค่อม มีสมาชิกกลุ่ม 70 ราย พื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ มีการบริหารจัดการน้ำแบบสูบน้ำตามรอบเวร คือสูบน้ำ 3 วัน และหยุดสูบ 4 วัน หากมีฝนตกก็จะทำการหยุดสูบน้ำ

 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแร่ โดยมี นายนพรัตน์ รอดคง ประธานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแร่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแร่ มีสมาชิกกลุ่ม 80 ราย มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,500 ไร่ มีการบริหารจัดการน้ำโดยสูบน้ำตามรอบเวร คือสูบน้ำ 3 วัน และหยุดสูบน้ำ 4 วัน

ในการนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของฝายมะขามสูงของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ซึ่งกั้นแม่น้ำแควน้อยก่อนจะบรรจบกับแม่น้ำน่านอีกด้วย


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 กรกฎาคม 2562